Các ngày lễ ở Moldova vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Moldova cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Moldova vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Moldova
7 thg 1, 2021
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Moldova
8 thg 1, 2021
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Moldova
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Moldova
1 thg 3, 2021
Sự quan sát
Moldova
8 thg 3, 2021
lễ quốc gia
Moldova
20 thg 3, 2021
Mùa
Moldova
28 thg 3, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Moldova
27 thg 4, 2021
Sự quan sát
Moldova
30 thg 4, 2021
Sự quan sát,Chính thống giáo
Moldova
1 thg 5, 2021
Sự quan sát,Chính thống giáo
Moldova
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Moldova
2 thg 5, 2021
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Moldova
3 thg 5, 2021
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Moldova
9 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Moldova
9 thg 5, 2021
Sự quan sát
Moldova
15 thg 5, 2021
Sự quan sát
Moldova
22 thg 5, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Moldova
23 thg 5, 2021
Sự quan sát
Moldova
1 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Moldova
5 thg 6, 2021
Sự quan sát
Moldova
21 thg 6, 2021
Mùa
Moldova
23 thg 6, 2021
Sự quan sát
Moldova
29 thg 7, 2021
Sự quan sát
Moldova
27 thg 8, 2021
lễ quốc gia
Moldova
31 thg 8, 2021
lễ quốc gia
Moldova
22 thg 9, 2021
Mùa
Moldova
2 thg 10, 2021
Sự quan sát
Moldova
3 thg 10, 2021
Sự quan sát
Moldova
14 thg 10, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Moldova
31 thg 10, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Moldova
31 thg 10, 2021
Sự quan sát
Moldova
21 thg 11, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Moldova
10 thg 12, 2021
Sự quan sát
Moldova
21 thg 12, 2021
Mùa
Moldova
24 thg 12, 2021
Sự quan sát
Moldova
25 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Moldova
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Moldova