Các ngày lễ ở Kyrgyzstan vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Kyrgyzstan cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Kyrgyzstan vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
7 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
23 thg 2, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
8 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
20 thg 3, 2021
Mùa
Kyrgyzstan
21 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
22 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
7 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
3 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
5 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
9 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
10 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
13 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
21 thg 6, 2021
Mùa
Kyrgyzstan
20 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
31 thg 8, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
23 thg 9, 2021
Mùa
Kyrgyzstan
7 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
8 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
9 thg 11, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Kyrgyzstan
21 thg 12, 2021
Mùa
Kyrgyzstan