Các ngày lễ ở Kosovo vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Kosovo cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Kosovo vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
2 thg 1, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
4 thg 1, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
7 thg 1, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
15 thg 2, 2021
Sự quan sát
Kosovo
17 thg 2, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
20 thg 3, 2021
Mùa
Kosovo
28 thg 3, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Kosovo
4 thg 4, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
5 thg 4, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
8 thg 4, 2021
Sự quan sát
Kosovo
9 thg 4, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
23 thg 4, 2021
Sự quan sát
Kosovo
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
2 thg 5, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
3 thg 5, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
3 thg 5, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
6 thg 5, 2021
Sự quan sát
Kosovo
9 thg 5, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
10 thg 5, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
13 thg 5, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
12 thg 6, 2021
Sự quan sát
Kosovo
21 thg 6, 2021
Mùa
Kosovo
20 thg 7, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
22 thg 9, 2021
Mùa
Kosovo
28 thg 9, 2021
Sự quan sát
Kosovo
31 thg 10, 2021
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Kosovo
28 thg 11, 2021
Sự quan sát
Kosovo
21 thg 12, 2021
Mùa
Kosovo
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
27 thg 12, 2021
Ngày nghỉ chính thức
Kosovo
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Kosovo