Các ngày lễ ở Ethiopia vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Ethiopia cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Ethiopia vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
7 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
19 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
19 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
2 thg 3, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
20 thg 3, 2021
Mùa
Ethiopia
30 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
2 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
5 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
13 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
28 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
21 thg 6, 2021
Mùa
Ethiopia
20 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
22 thg 9, 2021
Mùa
Ethiopia
27 thg 9, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
19 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Ethiopia
21 thg 12, 2021
Mùa
Ethiopia