Lễ thánh John (Florence, Genoa, Turin) vào năm 2022 trên khắp thế giới


2022
năm
Lễ thánh John (Florence, Genoa, Turin) là ngày lễ chính thức trên thế giới vào năm 2022.
Lễ thánh John (Florence, Genoa, Turin) ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
24 thg 6, 2022
Kỳ nghỉ địa phương