Ngày thánh Joseph vào năm 2023 trên khắp thế giới


Ngày thánh Joseph ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
19 thg 3, 2023
Ngày lễ của tiểu bang
19 thg 3, 2023
lễ quốc gia
19 thg 3, 2023
Sự quan sát
19 thg 3, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
19 thg 3, 2023
Ngày lễ ngân hàng