Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ vào năm 2022 trên khắp thế giới


2022
năm
Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ là ngày lễ chính thức trên thế giới vào năm 2022.
Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
25 thg 11, 2022
Sự tuân thủ của Liên hợp quốc