Ngày gia đình vào năm 2022 trên khắp thế giới


Ngày gia đình ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
21 thg 2, 2022
Ngày lễ chung của địa phương
18 thg 4, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
15 thg 5, 2022
Sự quan sát
15 thg 5, 2022
Sự quan sát
8 thg 7, 2022
Sự quan sát
25 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
25 thg 11, 2022
Ngày lễ của tiểu bang
25 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung