Sinh nhật của Đức Phật vào năm 2023 trên khắp thế giới


Sinh nhật của Đức Phật ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
26 thg 5, 2023
lễ quốc gia
26 thg 5, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 5, 2023
Ngày nghỉ lễ chung
26 thg 5, 2023
Sự quan sát