Những ngày nghỉ cho năm 2022 cho việt nam


2022
năm
Số ngày nghỉ cho năm 2022. Có 27 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam trong năm 2022.
Ngày nghỉ / Hôm nay#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lịch ngày31
Ngày làm việc19
Ngày nghỉ12
40 giờ tuần152
36 giờ tuần136.8
24 giờ tuần91.2

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày28
Ngày làm việc16
Ngày nghỉ12
40 giờ tuần128
36 giờ tuần115.2
24 giờ tuần76.8

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày31
Ngày làm việc23
Ngày nghỉ8
40 giờ tuần184
36 giờ tuần165.6
24 giờ tuần110.4

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày30
Ngày làm việc21
Ngày nghỉ9
40 giờ tuần168
36 giờ tuần151.2
24 giờ tuần100.8

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lịch ngày31
Ngày làm việc20
Ngày nghỉ11
40 giờ tuần160
36 giờ tuần144
24 giờ tuần96

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày30
Ngày làm việc22
Ngày nghỉ8
40 giờ tuần176
36 giờ tuần158.4
24 giờ tuần105.6

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày31
Ngày làm việc21
Ngày nghỉ10
40 giờ tuần168
36 giờ tuần151.2
24 giờ tuần100.8

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày31
Ngày làm việc23
Ngày nghỉ8
40 giờ tuần184
36 giờ tuần165.6
24 giờ tuần110.4

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày30
Ngày làm việc21
Ngày nghỉ9
40 giờ tuần168
36 giờ tuần151.2
24 giờ tuần100.8

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lịch ngày31
Ngày làm việc21
Ngày nghỉ10
40 giờ tuần168
36 giờ tuần151.2
24 giờ tuần100.8

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày30
Ngày làm việc22
Ngày nghỉ8
40 giờ tuần176
36 giờ tuần158.4
24 giờ tuần105.6

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày31
Ngày làm việc22
Ngày nghỉ9
40 giờ tuần176
36 giờ tuần158.4
24 giờ tuần105.6
1 phần tư

Lịch ngày90
Ngày làm việc58
Ngày nghỉ32
40 giờ tuần464
36 giờ tuần417.6
24 giờ tuần278.4

2 phần tư

Lịch ngày91
Ngày làm việc63
Ngày nghỉ28
40 giờ tuần504
36 giờ tuần453.6
24 giờ tuần302.4

1 nưa năm

Lịch ngày181
Ngày làm việc121
Ngày nghỉ60
40 giờ tuần968
36 giờ tuần871.2
24 giờ tuần580.8

3 phần tư

Lịch ngày92
Ngày làm việc65
Ngày nghỉ27
40 giờ tuần520
36 giờ tuần468
24 giờ tuần312

4 phần tư

Lịch ngày92
Ngày làm việc65
Ngày nghỉ27
40 giờ tuần520
36 giờ tuần468
24 giờ tuần312

2 nưa năm

Lịch ngày184
Ngày làm việc130
Ngày nghỉ54
40 giờ tuần1040
36 giờ tuần936
24 giờ tuần624

1 năm

Lịch ngày365
Ngày làm việc251
Ngày nghỉ114
40 giờ tuần2008
36 giờ tuần1807.2
24 giờ tuần1204.8Lịch nghỉ năm 2022 cho việt nam1 thg 1, 2022 Ngày quốc tế năm mới
3 thg 1, 2022 Ngày quốc tế đầu năm mới được quan sát
31 thg 1, 2022 Đêm giao thừa việt nam
1 thg 2, 2022 Tết việt nam
2 thg 2, 2022 Tết
3 thg 2, 2022 Tết
4 thg 2, 2022 Tết
5 thg 2, 2022 Tết
14 thg 2, 2022 ngày lễ tình nhân
20 thg 3, 2022 Khoảng cách tháng ba
10 thg 4, 2022 Lễ hội Vua Hùng
30 thg 4, 2022 Ngày giải phóng
1 thg 5, 2022 ngay quôc tê lao động
2 thg 5, 2022 Ngày giải phóng
3 thg 5, 2022 Ngày quốc tế lao động
21 thg 6, 2022 Hạ chí tháng sáu
28 thg 6, 2022 Ngày gia đình việt nam
2 thg 9, 2022 Ngày Quốc Khánh
23 thg 9, 2022 Tháng 9 Equinox
20 thg 10, 2022 Ngày phụ nữ việt nam
31 thg 10, 2022 Halloween
22 thg 12, 2022 Hạ chí tháng mười hai
24 thg 12, 2022 đêm Giáng sinh
25 thg 12, 2022 ngày Giáng Sinh
31 thg 12, 2022 Đêm giao thừa quốc tế
30 thg 4, 2022 Ngày thống nhất
2 thg 5, 2022 Ngày thống nhấtTải xuống và in PDF lịch những ngày nghỉ năm 2022 cho việt namLịch nghỉ dọc theo lịch trong năm
Tải xuống
In
Phong cảnh các ngày nghỉ trong năm
Tải xuống
In