Lịch ngày làm việc cho năm 2021 cho việt nam


2021
năm
Lịch ngày làm việc cho năm 2021 với các tuần. Tuần làm việc năm ngày. Có 24 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Việt Nam vào năm 2021. Lịch có giờ làm việc và hoãn các ngày nghỉ lễ.
Lịch / Hôm nay#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày31
Ngày làm việc20
Ngày nghỉ11
40 giờ tuần160
36 giờ tuần144
24 giờ tuần96

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày28
Ngày làm việc16
Ngày nghỉ12
40 giờ tuần128
36 giờ tuần115.2
24 giờ tuần76.8

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày31
Ngày làm việc23
Ngày nghỉ8
40 giờ tuần184
36 giờ tuần165.6
24 giờ tuần110.4

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày30
Ngày làm việc20
Ngày nghỉ10
40 giờ tuần160
36 giờ tuần144
24 giờ tuần96

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lịch ngày31
Ngày làm việc20
Ngày nghỉ11
40 giờ tuần160
36 giờ tuần144
24 giờ tuần96

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày30
Ngày làm việc22
Ngày nghỉ8
40 giờ tuần176
36 giờ tuần158.4
24 giờ tuần105.6

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày31
Ngày làm việc22
Ngày nghỉ9
40 giờ tuần176
36 giờ tuần158.4
24 giờ tuần105.6

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lịch ngày31
Ngày làm việc22
Ngày nghỉ9
40 giờ tuần176
36 giờ tuần158.4
24 giờ tuần105.6

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày30
Ngày làm việc21
Ngày nghỉ9
40 giờ tuần168
36 giờ tuần151.2
24 giờ tuần100.8

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày31
Ngày làm việc21
Ngày nghỉ10
40 giờ tuần168
36 giờ tuần151.2
24 giờ tuần100.8

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày30
Ngày làm việc22
Ngày nghỉ8
40 giờ tuần176
36 giờ tuần158.4
24 giờ tuần105.6

#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Lịch ngày31
Ngày làm việc23
Ngày nghỉ8
40 giờ tuần184
36 giờ tuần165.6
24 giờ tuần110.4
1 phần tư

Lịch ngày90
Ngày làm việc59
Ngày nghỉ31
40 giờ tuần472
36 giờ tuần424.8
24 giờ tuần283.2

2 phần tư

Lịch ngày91
Ngày làm việc62
Ngày nghỉ29
40 giờ tuần496
36 giờ tuần446.4
24 giờ tuần297.6

1 nưa năm

Lịch ngày181
Ngày làm việc121
Ngày nghỉ60
40 giờ tuần968
36 giờ tuần871.2
24 giờ tuần580.8

3 phần tư

Lịch ngày92
Ngày làm việc65
Ngày nghỉ27
40 giờ tuần520
36 giờ tuần468
24 giờ tuần312

4 phần tư

Lịch ngày92
Ngày làm việc66
Ngày nghỉ26
40 giờ tuần528
36 giờ tuần475.2
24 giờ tuần316.8

2 nưa năm

Lịch ngày184
Ngày làm việc131
Ngày nghỉ53
40 giờ tuần1048
36 giờ tuần943.2
24 giờ tuần628.8

1 năm

Lịch ngày365
Ngày làm việc252
Ngày nghỉ113
40 giờ tuần2016
36 giờ tuần1814.4
24 giờ tuần1209.6Lịch ngày làm việc với các ngày lễ và cuối tuần vào năm 2021 cho việt nam1 thg 1, 2021 Ngày quốc tế năm mới
11 thg 2, 2021 Đêm giao thừa việt nam
12 thg 2, 2021 Tết việt nam
13 thg 2, 2021 Tết
14 thg 2, 2021 Tết
14 thg 2, 2021 ngày lễ tình nhân
15 thg 2, 2021 Tết
16 thg 2, 2021 Tết
20 thg 3, 2021 Khoảng cách tháng ba
21 thg 4, 2021 Lễ hội Vua Hùng
30 thg 4, 2021 Ngày giải phóng
1 thg 5, 2021 ngay quôc tê lao động
3 thg 5, 2021 Ngày quốc tế lao động
21 thg 6, 2021 Hạ chí tháng sáu
28 thg 6, 2021 Ngày gia đình việt nam
2 thg 9, 2021 Ngày Quốc Khánh
23 thg 9, 2021 Tháng 9 Equinox
20 thg 10, 2021 Ngày phụ nữ việt nam
31 thg 10, 2021 Halloween
21 thg 12, 2021 Hạ chí tháng mười hai
24 thg 12, 2021 đêm Giáng sinh
25 thg 12, 2021 ngày Giáng Sinh
31 thg 12, 2021 Đêm giao thừa quốc tế
30 thg 4, 2021 Ngày thống nhấtTải xuống và in lịch các ngày làm việc PDF với các ngày lễ và cuối tuần cho năm 2021 cho việt namChân dung lịch kinh doanh trong năm
Tải xuống
In
Lịch kinh doanh phong cảnh cho năm
Tải xuống
In