Lịch ngày làm việc Tháng 11 năm 2017 cho Montenegro


Tháng 11
2017 năm
Tháng 11 năm 2017 theo lịch ngày làm việc với tuần. Tuần làm việc năm ngày. Có 1 ngày nghỉ và ngày nghỉ ở Montenegro cho Tháng 11 năm 2017. Lịch có giờ làm việc và hoãn các ngày nghỉ lễ.


#
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Lịch ngày30
Ngày làm việc21
Ngày nghỉ9
40 giờ tuần168
36 giờ tuần151.2
24 giờ tuần100.8Lịch ngày làm việc với các ngày lễ và cuối tuần cho Tháng 11 năm 2017 cho Montenegro1 thg 11, 2017 Ngày tất cả các vị thánh