วันหยุดในไต้หวันในปี 2023


2023
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในไต้หวันปี 2023 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในไต้หวันในปี 2023วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
1 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
2 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
2 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
21 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
22 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
23 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
24 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
25 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
26 ม.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
4 ก.พ. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
5 ก.พ. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
5 ก.พ. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
21 ก.พ. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
28 ก.พ. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
8 มี.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
10 มี.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
12 มี.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
21 มี.ค. 2023
ฤดูกาล
ไต้หวัน
29 มี.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
4 เม.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
5 เม.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
9 เม.ย. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
1 พ.ค. 2023
ภาคเอกชน
ไต้หวัน
4 พ.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
4 พ.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
12 พ.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
14 พ.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
26 พ.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
3 มิ.ย. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
21 มิ.ย. 2023
ฤดูกาล
ไต้หวัน
22 มิ.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
30 มิ.ย. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
30 มิ.ย. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
8 ส.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
22 ส.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
30 ส.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
3 ก.ย. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
23 ก.ย. 2023
ฤดูกาล
ไต้หวัน
28 ก.ย. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
29 ก.ย. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
10 ต.ค. 2023
วันหยุดประจำชาติ
ไต้หวัน
21 ต.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
23 ต.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
25 ต.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
31 ต.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
12 พ.ย. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
22 ธ.ค. 2023
ฤดูกาล
ไต้หวัน
22 ธ.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
25 ธ.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน
25 ธ.ค. 2023
การปฏิบัติ
ไต้หวัน