วันหยุดในเปรูในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในเปรูปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในเปรูในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
เปรู
6 ม.ค. 2022
การปฏิบัติ
เปรู
20 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
เปรู
14 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ,คริสเตียน
เปรู
15 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ,คริสเตียน
เปรู
17 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ,คริสเตียน
เปรู
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
เปรู
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
เปรู
8 พ.ค. 2022
การปฏิบัติ
เปรู
7 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ
เปรู
19 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ
เปรู
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
เปรู
24 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ
เปรู
24 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ
เปรู
29 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
เปรู
28 ก.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
เปรู
29 ก.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
เปรู
30 ส.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
เปรู
22 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
เปรู
24 ก.ย. 2022
การปฏิบัติ
เปรู
8 ต.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
เปรู
1 พ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
เปรู
2 พ.ย. 2022
การปฏิบัติ
เปรู
8 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
เปรู
21 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
เปรู
24 ธ.ค. 2022
คริสเตียน,การปฏิบัติ
เปรู
25 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ,คริสเตียน
เปรู
31 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ
เปรู