วันหยุดในปารากวัยในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในปารากวัยปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในปารากวัยในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศปารากวัย
1 มี.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศปารากวัย
20 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
ประเทศปารากวัย
27 มี.ค. 2022
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
ประเทศปารากวัย
14 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศปารากวัย
15 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศปารากวัย
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศปารากวัย
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศปารากวัย
14 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศปารากวัย
15 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศปารากวัย
12 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศปารากวัย
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
ประเทศปารากวัย
15 ส.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศปารากวัย
22 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
ประเทศปารากวัย
29 ก.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศปารากวัย
2 ต.ค. 2022
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
ประเทศปารากวัย
8 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศปารากวัย
21 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
ประเทศปารากวัย
24 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ
ประเทศปารากวัย
25 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ประเทศปารากวัย
31 ธ.ค. 2022
วันหยุดธนาคาร
ประเทศปารากวัย