วันหยุดในนอร์เวย์ในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในนอร์เวย์ปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในนอร์เวย์ในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
นอร์เวย์
21 ม.ค. 2022
วันธง
นอร์เวย์
6 ก.พ. 2022
วันธง
นอร์เวย์
13 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
14 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
21 ก.พ. 2022
วันธง
นอร์เวย์
27 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
20 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
นอร์เวย์
27 มี.ค. 2022
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
นอร์เวย์
10 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
14 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
นอร์เวย์
15 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
นอร์เวย์
16 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
17 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
นอร์เวย์
18 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
นอร์เวย์
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ,วันธง
นอร์เวย์
8 พ.ค. 2022
การปฏิบัติ,วันธง
นอร์เวย์
17 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ,วันธง
นอร์เวย์
26 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
นอร์เวย์
4 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
5 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
นอร์เวย์
6 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
นอร์เวย์
7 มิ.ย. 2022
วันธง
นอร์เวย์
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
นอร์เวย์
23 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
24 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
4 ก.ค. 2022
วันธง
นอร์เวย์
20 ก.ค. 2022
วันธง
นอร์เวย์
29 ก.ค. 2022
วันธง
นอร์เวย์
19 ส.ค. 2022
วันธง
นอร์เวย์
23 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
นอร์เวย์
24 ต.ค. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
30 ต.ค. 2022
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
นอร์เวย์
30 ต.ค. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
31 ต.ค. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
6 พ.ย. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
13 พ.ย. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
27 พ.ย. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
4 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
11 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
18 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์
21 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
นอร์เวย์
24 ธ.ค. 2022
วันหยุดธนาคาร,การปฏิบัติ
นอร์เวย์
25 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
นอร์เวย์
26 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
นอร์เวย์
31 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ
นอร์เวย์