วันหยุดในอินโดนีเซียในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในอินโดนีเซียปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในอินโดนีเซียในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดราชการ
อินโดนีเซีย
1 ก.พ. 2022
วันหยุดราชการ
อินโดนีเซีย
1 มี.ค. 2022
วันหยุดของชาวฮินดู
อินโดนีเซีย
1 มี.ค. 2022
วันหยุดราชการ
อินโดนีเซีย
18 มี.ค. 2022
วันหยุดของชาวฮินดู
อินโดนีเซีย
20 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
อินโดนีเซีย
15 เม.ย. 2022
วันหยุดราชการ
อินโดนีเซีย
17 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ
อินโดนีเซีย
1 พ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
อินโดนีเซีย
3 พ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
อินโดนีเซีย
4 พ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
อินโดนีเซีย
26 พ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
อินโดนีเซีย
1 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
อินโดนีเซีย
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
อินโดนีเซีย
10 ก.ค. 2022
วันหยุดราชการ
อินโดนีเซีย
30 ก.ค. 2022
วันหยุดราชการ
อินโดนีเซีย
30 ก.ค. 2022
วันหยุดราชการ
อินโดนีเซีย
12 ส.ค. 2022
วันหยุดของชาวฮินดู
อินโดนีเซีย
17 ส.ค. 2022
วันหยุดราชการ
อินโดนีเซีย
19 ส.ค. 2022
วันหยุดของชาวฮินดู
อินโดนีเซีย
31 ส.ค. 2022
วันหยุดของชาวฮินดู
อินโดนีเซีย
23 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
อินโดนีเซีย
26 ก.ย. 2022
วันหยุดของชาวฮินดู
อินโดนีเซีย
5 ต.ค. 2022
วันหยุดของชาวฮินดู
อินโดนีเซีย
8 ต.ค. 2022
วันหยุดราชการ
อินโดนีเซีย
24 ต.ค. 2022
การปฏิบัติ
อินโดนีเซีย
24 ต.ค. 2022
การปฏิบัติ
อินโดนีเซีย
22 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
อินโดนีเซีย
24 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ
อินโดนีเซีย
25 ธ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
อินโดนีเซีย
31 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ
อินโดนีเซีย