วันหยุดในกวมในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในกวมปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในกวมในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดราชการ
กวม
17 ม.ค. 2022
วันหยุดราชการ
กวม
7 มี.ค. 2022
วันหยุดราชการ
กวม
21 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
กวม
23 พ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
กวม
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
กวม
4 ก.ค. 2022
วันหยุดราชการ
กวม
21 ก.ค. 2022
วันหยุดราชการ
กวม
5 ก.ย. 2022
วันหยุดราชการ
กวม
23 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
กวม
2 พ.ย. 2022
วันหยุดราชการ
กวม
11 พ.ย. 2022
วันหยุดราชการ
กวม
24 พ.ย. 2022
วันหยุดราชการ
กวม
8 ธ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
กวม
22 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
กวม
25 ธ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
กวม
26 ธ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
กวม