วันหยุดในบราซิลในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในบราซิลปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในบราซิลในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
บราซิล
25 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ
บราซิล
26 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ
บราซิล
27 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ
บราซิล
28 ก.พ. 2022
วันหยุดราชการ
บราซิล
1 มี.ค. 2022
วันหยุดราชการ
บราซิล
2 มี.ค. 2022
วันหยุดราชการ
บราซิล
20 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
บราซิล
15 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
บราซิล
17 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ
บราซิล
21 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
บราซิล
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
บราซิล
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
บราซิล
8 พ.ค. 2022
การปฏิบัติ
บราซิล
12 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ
บราซิล
16 มิ.ย. 2022
วันหยุดราชการ
บราซิล
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
บราซิล
14 ส.ค. 2022
การปฏิบัติ
บราซิล
7 ก.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
บราซิล
22 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
บราซิล
12 ต.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
บราซิล
12 ต.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
บราซิล
15 ต.ค. 2022
การปฏิบัติ
บราซิล
28 ต.ค. 2022
วันหยุดราชการ
บราซิล
2 พ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
บราซิล
15 พ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
บราซิล
20 พ.ย. 2022
การปฏิบัติ
บราซิล
21 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
บราซิล
24 ธ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
บราซิล
25 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
บราซิล
31 ธ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
บราซิล