วันหยุดในปากีสถานในปี 2021


2021
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในปากีสถานปี 2021 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในปากีสถานในปี 2021วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
5 ก.พ. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
16 ก.พ. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
11 มี.ค. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
11 มี.ค. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
20 มี.ค. 2021
ฤดูกาล
ปากีสถาน
22 มี.ค. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
23 มี.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
28 มี.ค. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
29 มี.ค. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
2 เม.ย. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
4 เม.ย. 2021
การปฏิบัติ
ปากีสถาน
5 เม.ย. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
14 เม.ย. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
1 พ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
13 พ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
14 พ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
15 พ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
16 พ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
26 พ.ค. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
21 มิ.ย. 2021
ฤดูกาล
ปากีสถาน
1 ก.ค. 2021
วันหยุดธนาคาร
ปากีสถาน
20 ก.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
21 ก.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
22 ก.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
14 ส.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
18 ส.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
19 ส.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
22 ส.ค. 2021
วันหยุดของชาวฮินดู
ปากีสถาน
30 ส.ค. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
6 ก.ย. 2021
การปฏิบัติ
ปากีสถาน
10 ก.ย. 2021
วันหยุดของชาวฮินดู
ปากีสถาน
23 ก.ย. 2021
ฤดูกาล
ปากีสถาน
28 ก.ย. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
7 ต.ค. 2021
วันหยุดของชาวฮินดู
ปากีสถาน
13 ต.ค. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
15 ต.ค. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
19 ต.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
20 ต.ค. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
4 พ.ย. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
4 พ.ย. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
9 พ.ย. 2021
การปฏิบัติ
ปากีสถาน
16 พ.ย. 2021
วันหยุดเสริม
ปากีสถาน
21 ธ.ค. 2021
ฤดูกาล
ปากีสถาน
24 ธ.ค. 2021
การปฏิบัติ
ปากีสถาน
25 ธ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
25 ธ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ปากีสถาน
31 ธ.ค. 2021
การปฏิบัติ
ปากีสถาน