วันหยุดในมาซิโดเนียเหนือในปี 2021


2021
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในมาซิโดเนียเหนือปี 2021 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในมาซิโดเนียเหนือในปี 2021วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
มาซิโดเนียเหนือ
6 ม.ค. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
7 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ,ดั้งเดิม
มาซิโดเนียเหนือ
19 ม.ค. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
27 ม.ค. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
14 ก.พ. 2021
การปฏิบัติ
มาซิโดเนียเหนือ
8 มี.ค. 2021
การปฏิบัติ
มาซิโดเนียเหนือ
8 มี.ค. 2021
การปฏิบัติ
มาซิโดเนียเหนือ
20 มี.ค. 2021
ฤดูกาล
มาซิโดเนียเหนือ
28 มี.ค. 2021
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
มาซิโดเนียเหนือ
2 เม.ย. 2021
การปฏิบัติ
มาซิโดเนียเหนือ
3 เม.ย. 2021
การปฏิบัติ
มาซิโดเนียเหนือ
4 เม.ย. 2021
การปฏิบัติ
มาซิโดเนียเหนือ
5 เม.ย. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
8 เม.ย. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
30 เม.ย. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
1 พ.ค. 2021
การปฏิบัติ,ดั้งเดิม
มาซิโดเนียเหนือ
1 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
มาซิโดเนียเหนือ
2 พ.ค. 2021
ดั้งเดิม,การปฏิบัติ
มาซิโดเนียเหนือ
3 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ,ดั้งเดิม
มาซิโดเนียเหนือ
13 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
มาซิโดเนียเหนือ
21 พ.ค. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
23 พ.ค. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
24 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
มาซิโดเนียเหนือ
21 มิ.ย. 2021
ฤดูกาล
มาซิโดเนียเหนือ
20 ก.ค. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
2 ส.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
มาซิโดเนียเหนือ
28 ส.ค. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
8 ก.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
มาซิโดเนียเหนือ
12 ก.ย. 2021
การปฏิบัติ
มาซิโดเนียเหนือ
16 ก.ย. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
22 ก.ย. 2021
ฤดูกาล
มาซิโดเนียเหนือ
28 ก.ย. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
11 ต.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
มาซิโดเนียเหนือ
23 ต.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
มาซิโดเนียเหนือ
31 ต.ค. 2021
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
มาซิโดเนียเหนือ
31 ต.ค. 2021
การปฏิบัติ
มาซิโดเนียเหนือ
1 พ.ย. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
22 พ.ย. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
8 ธ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
มาซิโดเนียเหนือ
21 ธ.ค. 2021
ฤดูกาล
มาซิโดเนียเหนือ
21 ธ.ค. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
24 ธ.ค. 2021
การปฏิบัติ
มาซิโดเนียเหนือ
25 ธ.ค. 2021
วันหยุดเสริม
มาซิโดเนียเหนือ
31 ธ.ค. 2021
การปฏิบัติ
มาซิโดเนียเหนือ