วันหยุดในโคโซโวในปี 2021


2021
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในโคโซโวปี 2021 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในโคโซโวในปี 2021วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
2 ม.ค. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
4 ม.ค. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
7 ม.ค. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
15 ก.พ. 2021
การปฏิบัติ
โคโซโว
17 ก.พ. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
20 มี.ค. 2021
ฤดูกาล
โคโซโว
28 มี.ค. 2021
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
โคโซโว
4 เม.ย. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
5 เม.ย. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
8 เม.ย. 2021
การปฏิบัติ
โคโซโว
9 เม.ย. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
23 เม.ย. 2021
การปฏิบัติ
โคโซโว
1 พ.ค. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
2 พ.ค. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
3 พ.ค. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
3 พ.ค. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
6 พ.ค. 2021
การปฏิบัติ
โคโซโว
9 พ.ค. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
10 พ.ค. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
13 พ.ค. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
12 มิ.ย. 2021
การปฏิบัติ
โคโซโว
21 มิ.ย. 2021
ฤดูกาล
โคโซโว
20 ก.ค. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
22 ก.ย. 2021
ฤดูกาล
โคโซโว
28 ก.ย. 2021
การปฏิบัติ
โคโซโว
31 ต.ค. 2021
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
โคโซโว
28 พ.ย. 2021
การปฏิบัติ
โคโซโว
21 ธ.ค. 2021
ฤดูกาล
โคโซโว
25 ธ.ค. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
27 ธ.ค. 2021
วันหยุดอย่างเป็นทางการ
โคโซโว
31 ธ.ค. 2021
การปฏิบัติ
โคโซโว