เทศกาลวันแห่งรัฐในปี 2022 ทั่วโลก


วันแห่งรัฐที่กำลังจะมาถึงในโลกในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
14 ก.พ. 2022
การปฏิบัติตามท้องถิ่น
30 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
1 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติตามท้องถิ่น
23 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ
25 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
13 ก.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
25 พ.ย. 2022
วันหยุดท้องถิ่น