เทศกาลวันประธานาธิบดีในปี 2022 ทั่วโลก


วันประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงในโลกในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
21 ก.พ. 2022
ธนาคาร,วันหยุดภาครัฐ
21 ก.พ. 2022
วันหยุดของรัฐบาลกลาง
25 พ.ย. 2022
วันหยุดของรัฐ