เทศกาลวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากลในปี 2022 ทั่วโลก


วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากลที่กำลังจะมาถึงในโลกในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
25 พ.ย. 2022
การปฏิบัติของสหประชาชาติ