ปฏิทินคาทอลิกปี 2022


2022
ปี
ปฏิทินคาทอลิกมี 32 วันหยุดและวันหยุดในปี 2022


จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31ปฏิทินวันหยุดคาทอลิกและวันหยุดสุดสัปดาห์ปี 20226 ม.ค. 2022 ศักดิ์สิทธิ์
28 ก.พ. 2022 Shrove Monday
1 มี.ค. 2022 คาร์นิวัล
2 มี.ค. 2022 เถ้าวันพุธ
17 มี.ค. 2022 วันเซนต์แพททริค
10 เม.ย. 2022 ปาล์มซันเดย์
14 เม.ย. 2022 Maundy วันพฤหัสบดี
15 เม.ย. 2022 วันศุกร์ที่ดี
16 เม.ย. 2022 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
17 เม.ย. 2022 วันอาทิตย์อีสเตอร์
18 เม.ย. 2022 วันจันทร์อีสเตอร์
26 พ.ค. 2022 วันขึ้นสวรรค์
5 มิ.ย. 2022 วันเพ็นเทคอสต์
6 มิ.ย. 2022 วันจันทร์
12 มิ.ย. 2022 ทรินิตี้วันอาทิตย์
16 มิ.ย. 2022 ร่างกายของพระคริสต์
15 ส.ค. 2022 อัสสัมชัญของมารีย์
4 ต.ค. 2022 งานเลี้ยงของเซนต์ฟรานซิสแห่งอัสซีซี
1 พ.ย. 2022 วันนักบุญทั้งหมด
2 พ.ย. 2022 วันแห่งวิญญาณทั้งหมด
11 พ.ย. 2022 วันเซนต์มาร์ติน
16 พ.ย. 2022 วันสำนึกผิด
27 พ.ย. 2022 จุติครั้งแรกวันอาทิตย์
4 ธ.ค. 2022 จุติครั้งที่สองวันอาทิตย์
6 ธ.ค. 2022 วันนักบุญนิโคลัส
8 ธ.ค. 2022 งานเลี้ยงสมโภช
11 ธ.ค. 2022 จุติวันอาทิตย์ที่สาม
12 ธ.ค. 2022 งานเลี้ยงของพระแม่แห่งกวาเดอลูป
18 ธ.ค. 2022 จุติวันอาทิตย์ที่สี่
24 ธ.ค. 2022 คริสต์มาสอีฟ
25 ธ.ค. 2022 วันคริสมาสต์
26 ธ.ค. 2022 สังเกตวันคริสต์มาส