ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโตในปี 2023
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

10
2

11
3

12
4

13
5

14
6

15
7

16
8

17
9

18
10

19
11

20
12

21
13

22
14

23
15

24
16

25
17

26
18

27
19

28
20

29
21

1
22

2
23

3
24

4
25

5
26

6
27

7
28

8
29

9
30

10
31

11
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

20
10

21
11

22
12

23
13

24
14

25
15

26
16

27
17

28
18

29
19

30
20

1
21

2
22

3
23

4
24

5
25

6
26

7
27

8
28

9
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

10
2

11
3

12
4

13
5

14
6

15
7

16
8

17
9

18
10

19
11

20
12

21
13

22
14

23
15

24
16

25
17

26
18

27
19

28
20

29
21

1
22

2
23

3
24

4
25

5
26

6
27

7
28

8
29

9
30

10
31

11
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

20
10

21
11

22
12

23
13

24
14

25
15

26
16

27
17

28
18

29
19

30
20

1
21

2
22

3
23

4
24

5
25

6
26

7
27

8
28

9
29

10
30

11
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

12
2

13
3

14
4

15
5

16
6

17
7

18
8

19
9

20
10

21
11

22
12

23
13

24
14

25
15

26
16

27
17

28
18

29
19

1
20

2
21

3
22

4
23

5
24

6
25

7
26

8
27

9
28

10
29

11
30

12
31

13
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

14
2

15
3

16
4

17
5

18
6

19
7

20
8

21
9

22
10

23
11

24
12

25
13

26
14

27
15

28
16

29
17

30
18

1
19

2
20

3
21

4
22

5
23

6
24

7
25

8
26

9
27

10
28

11
29

12
30

13
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

14
2

15
3

16
4

17
5

18
6

19
7

20
8

21
9

22
10

23
11

24
12

25
13

26
14

27
15

28
16

29
17

1
18

2
19

3
20

4
21

5
22

6
23

7
24

8
25

9
26

10
27

11
28

12
29

13
30

14
31

15
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

16
2

17
3

18
4

19
5

20
6

21
7

22
8

23
9

24
10

25
11

26
12

27
13

28
14

29
15

30
16

1
17

2
18

3
19

4
20

5
21

6
22

7
23

8
24

9
25

10
26

11
27

12
28

13
29

14
30

15
31

16
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

17
2

18
3

19
4

20
5

21
6

22
7

23
8

24
9

25
10

26
11

27
12

28
13

29
14

1
15

2
16

3
17

4
18

5
19

6
20

7
21

8
22

9
23

10
24

11
25

12
26

13
27

14
28

15
29

16
30

17
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

18
2

19
3

20
4

21
5

22
6

23
7

24
8

25
9

26
10

27
11

28
12

29
13

30
14

1
15

2
16

3
17

4
18

5
19

6
20

7
21

8
22

9
23

10
24

11
25

12
26

13
27

14
28

15
29

16
30

17
31

18
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

19
2

20
3

21
4

22
5

23
6

24
7

25
8

26
9

27
10

28
11

29
12

30
13

1
14

2
15

3
16

4
17

5
18

6
19

7
20

8
21

9
22

10
23

11
24

12
25

13
26

14
27

15
28

16
29

17
30

18
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

19
2

20
3

21
4

22
5

23
6

24
7

25
8

26
9

27
10

28
11

29
12

30
13

1
14

2
15

3
16

4
17

5
18

6
19

7
20

8
21

9
22

10
23

11
24

12
25

13
26

14
27

15
28

16
29

17
30

18
31

19แว็กซ์ขั้นตอนของดวงจันทร์ในปี 2023แว็กซ์เสี้ยว จาก 24 ธ.ค. 2022 ถึง 29 ธ.ค. 2022
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก30 ธ.ค. 2022
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 31 ธ.ค. 2022 ถึง 5 ม.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 22 ม.ค. 2023 ถึง 27 ม.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก28 ม.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 29 ม.ค. 2023 ถึง 4 ก.พ. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 21 ก.พ. 2023 ถึง 26 ก.พ. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก27 ก.พ. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 28 ก.พ. 2023 ถึง 6 มี.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 22 มี.ค. 2023 ถึง 28 มี.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก29 มี.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 30 มี.ค. 2023 ถึง 5 เม.ย. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 21 เม.ย. 2023 ถึง 26 เม.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก27 เม.ย. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 28 เม.ย. 2023 ถึง 4 พ.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 20 พ.ค. 2023 ถึง 26 พ.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก27 พ.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 28 พ.ค. 2023 ถึง 3 มิ.ย. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 19 มิ.ย. 2023 ถึง 25 มิ.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก26 มิ.ย. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 27 มิ.ย. 2023 ถึง 2 ก.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 18 ก.ค. 2023 ถึง 24 ก.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก25 ก.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 26 ก.ค. 2023 ถึง 31 ก.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 17 ส.ค. 2023 ถึง 23 ส.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก24 ส.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 25 ส.ค. 2023 ถึง 29 ส.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 15 ก.ย. 2023 ถึง 21 ก.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก22 ก.ย. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 23 ก.ย. 2023 ถึง 28 ก.ย. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 15 ต.ค. 2023 ถึง 21 ต.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก22 ต.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 23 ต.ค. 2023 ถึง 27 ต.ค. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 14 พ.ย. 2023 ถึง 19 พ.ย. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก20 พ.ย. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 21 พ.ย. 2023 ถึง 26 พ.ย. 2023
แว็กซ์เสี้ยว จาก 14 ธ.ค. 2023 ถึง 18 ธ.ค. 2023
ดวงจันทร์ไตรมาสแรก19 ธ.ค. 2023
ดวงจันทร์ที่กำลังเติบโต จาก 20 ธ.ค. 2023 ถึง 25 ธ.ค. 2023