ปฏิทินการหว่านเมล็ดตามจันทรคติสำหรับเดือนตุลาคม 2023


ตุลาคม
2023 ปี
ปฏิทินการหว่านเมล็ดตามจันทรคติโดยละเอียดของคนทำสวนสำหรับเดือนตุลาคม 2023 วันที่ที่แน่นอนของปฏิทินการหว่านตามจันทรคติของคนสวนและคนขายดอกไม้


ตุลาคม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1

18
2

19
3

20
4

21
5

22
6

23
7

24
8

25
9

26
10

27
11

28
12

29
13

30
14

1
15

2
16

3
17

4
18

5
19

6
20

7
21

8
22

9
23

10
24

11
25

12
26

13
27

14
28

15
29

16
30

17
31

18


 
วันมงคล
 
วันที่ไม่เอื้ออำนวย