Διακοπές στην Ισπανία το 2022


2022
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στην Ισπανία για το 2022. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στην Ισπανία το 2022Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2022
την Εθνική εορτή
Ισπανία
2 Ιαν 2022
Επαρχιακές διακοπές
Ισπανία
6 Ιαν 2022
την Εθνική εορτή
Ισπανία
23 Ιαν 2022
Τήρηση
Ισπανία
29 Ιαν 2022
Επαρχιακές διακοπές
Ισπανία
14 Φεβ 2022
Τήρηση
Ισπανία
28 Φεβ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
1 Μαρ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
2 Μαρ 2022
Τήρηση
Ισπανία
5 Μαρ 2022
Επαρχιακές διακοπές
Ισπανία
19 Μαρ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
20 Μαρ 2022
Εποχή
Ισπανία
27 Μαρ 2022
Θερινή ώρα,Αλλαγή ρολογιού
Ισπανία
10 Απρ 2022
Τήρηση
Ισπανία
14 Απρ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
14 Απρ 2022
Τήρηση
Ισπανία
15 Απρ 2022
την Εθνική εορτή
Ισπανία
17 Απρ 2022
Τήρηση
Ισπανία
18 Απρ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
23 Απρ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
23 Απρ 2022
Τοπική τήρηση
Ισπανία
23 Απρ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
1 Μαΐ 2022
την Εθνική εορτή
Ισπανία
1 Μαΐ 2022
Τήρηση
Ισπανία
1 Μαΐ 2022
την Εθνική εορτή
Ισπανία
2 Μαΐ 2022
την Εθνική εορτή
Ισπανία
3 Μαΐ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
15 Μαΐ 2022
Επαρχιακές διακοπές
Ισπανία
17 Μαΐ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
30 Μαΐ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
31 Μαΐ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
5 Ιουν 2022
Τήρηση
Ισπανία
5 Ιουν 2022
Τήρηση
Ισπανία
6 Ιουν 2022
Επαρχιακές διακοπές
Ισπανία
9 Ιουν 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
9 Ιουν 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
13 Ιουν 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
16 Ιουν 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
21 Ιουν 2022
Εποχή
Ισπανία
24 Ιουν 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
24 Ιουν 2022
Τήρηση
Ισπανία
10 Ιουλ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
13 Ιουλ 2022
Τήρηση
Ισπανία
25 Ιουλ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
28 Ιουλ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
5 Αυγ 2022
Επαρχιακές διακοπές
Ισπανία
5 Αυγ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
14 Αυγ 2022
Τοπική τήρηση
Ισπανία
15 Αυγ 2022
την Εθνική εορτή
Ισπανία
19 Αυγ 2022
Τήρηση
Ισπανία
2 Σεπ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
8 Σεπ 2022
Επαρχιακές διακοπές
Ισπανία
8 Σεπ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
8 Σεπ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
8 Σεπ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
11 Σεπ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
15 Σεπ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
17 Σεπ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
23 Σεπ 2022
Εποχή
Ισπανία
23 Σεπ 2022
Τήρηση
Ισπανία
9 Οκτ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
12 Οκτ 2022
την Εθνική εορτή
Ισπανία
30 Οκτ 2022
Αλλαγή ρολογιού,Θερινή ώρα
Ισπανία
1 Νοε 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
3 Δεκ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
6 Δεκ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
8 Δεκ 2022
την Εθνική εορτή
Ισπανία
9 Δεκ 2022
Τήρηση
Ισπανία
21 Δεκ 2022
Εποχή
Ισπανία
24 Δεκ 2022
Τήρηση
Ισπανία
25 Δεκ 2022
την Εθνική εορτή
Ισπανία
26 Δεκ 2022
Κοινή τοπική αργία
Ισπανία
26 Δεκ 2022
Αυτόνομες κοινοτικές διακοπές
Ισπανία
30 Δεκ 2022
Τήρηση
Ισπανία
31 Δεκ 2022
Τήρηση
Ισπανία