Διακοπές στην Ινδία το 2022


2022
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στην Ινδία για το 2022. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στην Ινδία το 2022Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
13 Ιαν 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
14 Ιαν 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
14 Ιαν 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
26 Ιαν 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
1 Φεβ 2022
Τήρηση
Ινδία
5 Φεβ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
14 Φεβ 2022
Τήρηση
Ινδία
15 Φεβ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
16 Φεβ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
19 Φεβ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
1 Μαρ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
1 Μαρ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
17 Μαρ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
20 Μαρ 2022
Εποχή
Ινδία
2 Απρ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
14 Απρ 2022
Τήρηση,Χριστιανός
Ινδία
14 Απρ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
14 Απρ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
15 Απρ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
16 Απρ 2022
Τήρηση
Ινδία
17 Απρ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
1 Μαΐ 2022
Τήρηση
Ινδία
3 Μαΐ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
3 Μαΐ 2022
Κοινή τοπική αργία,μουσουλμάνος
Ινδία
3 Μαΐ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
3 Μαΐ 2022
μουσουλμάνος,Κοινή τοπική αργία
Ινδία
8 Μαΐ 2022
Τήρηση
Ινδία
16 Μαΐ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
16 Μαΐ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
19 Ιουν 2022
Τήρηση
Ινδία
21 Ιουν 2022
Εποχή
Ινδία
1 Ιουλ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
10 Ιουλ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
10 Ιουλ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
13 Ιουλ 2022
Τήρηση
Ινδία
7 Αυγ 2022
Τήρηση
Ινδία
8 Αυγ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
8 Αυγ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
11 Αυγ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
15 Αυγ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
19 Αυγ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
31 Αυγ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
31 Αυγ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
23 Σεπ 2022
Εποχή
Ινδία
2 Οκτ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
2 Οκτ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
3 Οκτ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
4 Οκτ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
5 Οκτ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
8 Οκτ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
8 Οκτ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
9 Οκτ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
13 Οκτ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
24 Οκτ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
24 Οκτ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
24 Οκτ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
26 Οκτ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
26 Οκτ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
30 Οκτ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
31 Οκτ 2022
Τήρηση
Ινδία
8 Νοε 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
24 Νοε 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
19 Δεκ 2022
Τήρηση
Ινδία
22 Δεκ 2022
Εποχή
Ινδία
24 Δεκ 2022
Περιορισμένες διακοπές
Ινδία
25 Δεκ 2022
Εορταστικές διακοπές
Ινδία
26 Δεκ 2022
Τήρηση
Ινδία
31 Δεκ 2022
Τήρηση
Ινδία