Διακοπές στο Γκουάμ το 2022


2022
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στο Γκουάμ για το 2022. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.



Επερχόμενες διακοπές στο Γκουάμ το 2022



Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2022
Αργία
Γκουάμ
17 Ιαν 2022
Αργία
Γκουάμ
21 Μαρ 2022
Εποχή
Γκουάμ
23 Μαΐ 2022
Αργία
Γκουάμ
21 Ιουν 2022
Εποχή
Γκουάμ
4 Ιουλ 2022
Αργία
Γκουάμ
21 Ιουλ 2022
Αργία
Γκουάμ
5 Σεπ 2022
Αργία
Γκουάμ
23 Σεπ 2022
Εποχή
Γκουάμ
2 Νοε 2022
Αργία
Γκουάμ
11 Νοε 2022
Αργία
Γκουάμ
24 Νοε 2022
Αργία
Γκουάμ
8 Δεκ 2022
Αργία
Γκουάμ
22 Δεκ 2022
Εποχή
Γκουάμ
25 Δεκ 2022
Αργία
Γκουάμ