Διακοπές στο Νότιο Σουδάν το 2021


2021
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στο Νότιο Σουδάν για το 2021. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στο Νότιο Σουδάν το 2021Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2021
Αργία
Νότιο Σουδάν
9 Ιαν 2021
Αργία
Νότιο Σουδάν
14 Φεβ 2021
Τήρηση
Νότιο Σουδάν
8 Μαρ 2021
Τήρηση
Νότιο Σουδάν
20 Μαρ 2021
Εποχή
Νότιο Σουδάν
4 Απρ 2021
Αργία
Νότιο Σουδάν
1 Μαΐ 2021
Αργία
Νότιο Σουδάν
13 Μαΐ 2021
Αργία
Νότιο Σουδάν
16 Μαΐ 2021
Αργία
Νότιο Σουδάν
10 Ιουν 2021
Τήρηση
Νότιο Σουδάν
21 Ιουν 2021
Εποχή
Νότιο Σουδάν
5 Ιουλ 2021
Τήρηση
Νότιο Σουδάν
9 Ιουλ 2021
Αργία
Νότιο Σουδάν
20 Ιουλ 2021
Αργία
Νότιο Σουδάν
30 Ιουλ 2021
Αργία
Νότιο Σουδάν
22 Σεπ 2021
Εποχή
Νότιο Σουδάν
14 Νοε 2021
Τήρηση
Νότιο Σουδάν
21 Δεκ 2021
Εποχή
Νότιο Σουδάν
25 Δεκ 2021
Αργία
Νότιο Σουδάν
28 Δεκ 2021
Τήρηση
Νότιο Σουδάν
31 Δεκ 2021
Τήρηση
Νότιο Σουδάν