Διακοπές στις Φιλιππίνες το 2021


2021
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στις Φιλιππίνες για το 2021. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στις Φιλιππίνες το 2021Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2021
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
23 Ιαν 2021
Ειδικές δημόσιες αργίες
Φιλιππίνες
12 Φεβ 2021
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
25 Φεβ 2021
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
11 Μαρ 2021
Κοινή τοπική αργία
Φιλιππίνες
20 Μαρ 2021
Εποχή
Φιλιππίνες
1 Απρ 2021
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
2 Απρ 2021
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
4 Απρ 2021
Τήρηση
Φιλιππίνες
9 Απρ 2021
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
1 Μαΐ 2021
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
13 Μαΐ 2021
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
12 Ιουν 2021
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
21 Ιουν 2021
Εποχή
Φιλιππίνες
20 Ιουλ 2021
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
21 Ιουλ 2021
Κοινή τοπική αργία
Φιλιππίνες
10 Αυγ 2021
μουσουλμάνος,Κοινή τοπική αργία
Φιλιππίνες
21 Αυγ 2021
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
30 Αυγ 2021
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
3 Σεπ 2021
Ειδικές δημόσιες αργίες
Φιλιππίνες
8 Σεπ 2021
Ειδικές δημόσιες αργίες
Φιλιππίνες
23 Σεπ 2021
Εποχή
Φιλιππίνες
19 Οκτ 2021
Κοινή τοπική αργία
Φιλιππίνες
1 Νοε 2021
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
2 Νοε 2021
Τήρηση
Φιλιππίνες
30 Νοε 2021
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
8 Δεκ 2021
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
21 Δεκ 2021
Εποχή
Φιλιππίνες
24 Δεκ 2021
Τήρηση
Φιλιππίνες
25 Δεκ 2021
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
30 Δεκ 2021
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
31 Δεκ 2021
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες