Διακοπές στη Βόρεια Μακεδονία το 2021


2021
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στη Βόρεια Μακεδονία για το 2021. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στη Βόρεια Μακεδονία το 2021Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2021
την Εθνική εορτή
Βόρεια Μακεδονία
6 Ιαν 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
7 Ιαν 2021
την Εθνική εορτή,Ορθόδοξος
Βόρεια Μακεδονία
19 Ιαν 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
27 Ιαν 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
14 Φεβ 2021
Τήρηση
Βόρεια Μακεδονία
8 Μαρ 2021
Τήρηση
Βόρεια Μακεδονία
8 Μαρ 2021
Τήρηση
Βόρεια Μακεδονία
20 Μαρ 2021
Εποχή
Βόρεια Μακεδονία
28 Μαρ 2021
Αλλαγή ρολογιού,Θερινή ώρα
Βόρεια Μακεδονία
2 Απρ 2021
Τήρηση
Βόρεια Μακεδονία
3 Απρ 2021
Τήρηση
Βόρεια Μακεδονία
4 Απρ 2021
Τήρηση
Βόρεια Μακεδονία
5 Απρ 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
8 Απρ 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
30 Απρ 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
1 Μαΐ 2021
Τήρηση,Ορθόδοξος
Βόρεια Μακεδονία
1 Μαΐ 2021
την Εθνική εορτή
Βόρεια Μακεδονία
2 Μαΐ 2021
Ορθόδοξος,Τήρηση
Βόρεια Μακεδονία
3 Μαΐ 2021
την Εθνική εορτή,Ορθόδοξος
Βόρεια Μακεδονία
13 Μαΐ 2021
την Εθνική εορτή
Βόρεια Μακεδονία
21 Μαΐ 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
23 Μαΐ 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
24 Μαΐ 2021
την Εθνική εορτή
Βόρεια Μακεδονία
21 Ιουν 2021
Εποχή
Βόρεια Μακεδονία
20 Ιουλ 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
2 Αυγ 2021
την Εθνική εορτή
Βόρεια Μακεδονία
28 Αυγ 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
8 Σεπ 2021
την Εθνική εορτή
Βόρεια Μακεδονία
12 Σεπ 2021
Τήρηση
Βόρεια Μακεδονία
16 Σεπ 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
22 Σεπ 2021
Εποχή
Βόρεια Μακεδονία
28 Σεπ 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
11 Οκτ 2021
την Εθνική εορτή
Βόρεια Μακεδονία
23 Οκτ 2021
την Εθνική εορτή
Βόρεια Μακεδονία
31 Οκτ 2021
Αλλαγή ρολογιού,Θερινή ώρα
Βόρεια Μακεδονία
31 Οκτ 2021
Τήρηση
Βόρεια Μακεδονία
1 Νοε 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
22 Νοε 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
8 Δεκ 2021
την Εθνική εορτή
Βόρεια Μακεδονία
21 Δεκ 2021
Εποχή
Βόρεια Μακεδονία
21 Δεκ 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
24 Δεκ 2021
Τήρηση
Βόρεια Μακεδονία
25 Δεκ 2021
Προαιρετικές διακοπές
Βόρεια Μακεδονία
31 Δεκ 2021
Τήρηση
Βόρεια Μακεδονία