Διακοπές στην Ολλανδία το 2021


2021
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στην Ολλανδία για το 2021. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στην Ολλανδία το 2021Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2021
την Εθνική εορτή
Ολλανδία
14 Φεβ 2021
Τήρηση
Ολλανδία
20 Μαρ 2021
Εποχή
Ολλανδία
2 Απρ 2021
την Εθνική εορτή
Ολλανδία
4 Απρ 2021
την Εθνική εορτή
Ολλανδία
5 Απρ 2021
την Εθνική εορτή
Ολλανδία
27 Απρ 2021
την Εθνική εορτή
Ολλανδία
4 Μαΐ 2021
Τήρηση
Ολλανδία
5 Μαΐ 2021
Του δημόσιου τομέα
Ολλανδία
13 Μαΐ 2021
την Εθνική εορτή
Ολλανδία
23 Μαΐ 2021
την Εθνική εορτή
Ολλανδία
24 Μαΐ 2021
την Εθνική εορτή
Ολλανδία
21 Ιουν 2021
Εποχή
Ολλανδία
22 Σεπ 2021
Εποχή
Ολλανδία
5 Δεκ 2021
Τήρηση
Ολλανδία
5 Δεκ 2021
Τήρηση
Ολλανδία
6 Δεκ 2021
Τήρηση
Ολλανδία
21 Δεκ 2021
Εποχή
Ολλανδία
24 Δεκ 2021
Τήρηση
Ολλανδία
25 Δεκ 2021
την Εθνική εορτή
Ολλανδία
26 Δεκ 2021
την Εθνική εορτή
Ολλανδία
31 Δεκ 2021
Τήρηση
Ολλανδία