Διακοπές στη Βραζιλία το 2021


2021
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στη Βραζιλία για το 2021. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στη Βραζιλία το 2021Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2021
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
12 Φεβ 2021
Τήρηση
Βραζιλία
13 Φεβ 2021
Τήρηση
Βραζιλία
14 Φεβ 2021
Τήρηση
Βραζιλία
15 Φεβ 2021
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
16 Φεβ 2021
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
17 Φεβ 2021
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
20 Μαρ 2021
Εποχή
Βραζιλία
2 Απρ 2021
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
4 Απρ 2021
Τήρηση
Βραζιλία
21 Απρ 2021
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
1 Μαΐ 2021
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
1 Μαΐ 2021
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
9 Μαΐ 2021
Τήρηση
Βραζιλία
3 Ιουν 2021
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
21 Ιουν 2021
Εποχή
Βραζιλία
8 Αυγ 2021
Τήρηση
Βραζιλία
7 Σεπ 2021
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
22 Σεπ 2021
Εποχή
Βραζιλία
12 Οκτ 2021
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
12 Οκτ 2021
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
15 Οκτ 2021
Τήρηση
Βραζιλία
28 Οκτ 2021
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
2 Νοε 2021
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
15 Νοε 2021
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
20 Νοε 2021
Τήρηση
Βραζιλία
21 Δεκ 2021
Εποχή
Βραζιλία
24 Δεκ 2021
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
25 Δεκ 2021
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
31 Δεκ 2021
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία