παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας το 2023 στην Ουκρανία


2023
έτος
Το παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας το 2023 είναι επίσημη αργία στην Ουκρανία ή όχι; Το παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας στην Ουκρανία είναι την Εθνική εορτή.
Επερχόμενες ημερομηνίες διακοπών για την holiday} στην ΟυκρανίαΗμερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
8 Μαρ 2000
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2001
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2002
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2003
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2004
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2005
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2006
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2007
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2008
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2009
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2010
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2011
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2012
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2013
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2014
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2015
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2016
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2017
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2018
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2019
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2020
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2021
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2022
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2023
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2024
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2025
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2026
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2027
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2028
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2029
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία
8 Μαρ 2030
παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας
την Εθνική εορτή
Ουκρανία