Ημέρα της Ευρώπης το 2023 στην Ουκρανία


Επερχόμενες ημερομηνίες διακοπών για την holiday} στην ΟυκρανίαΗμερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
20 Μαΐ 2000
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
19 Μαΐ 2001
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
18 Μαΐ 2002
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
17 Μαΐ 2003
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
15 Μαΐ 2004
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
21 Μαΐ 2005
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
20 Μαΐ 2006
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
19 Μαΐ 2007
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
17 Μαΐ 2008
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
16 Μαΐ 2009
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
15 Μαΐ 2010
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
21 Μαΐ 2011
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
19 Μαΐ 2012
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
18 Μαΐ 2013
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
17 Μαΐ 2014
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
16 Μαΐ 2015
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
21 Μαΐ 2016
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
20 Μαΐ 2017
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
19 Μαΐ 2018
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
18 Μαΐ 2019
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
16 Μαΐ 2020
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
15 Μαΐ 2021
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
21 Μαΐ 2022
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
20 Μαΐ 2023
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
18 Μαΐ 2024
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
17 Μαΐ 2025
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
16 Μαΐ 2026
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
15 Μαΐ 2027
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
20 Μαΐ 2028
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
19 Μαΐ 2029
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία
18 Μαΐ 2030
Ημέρα της Ευρώπης
Τήρηση
Ουκρανία