Το 2022 είναι η χρονιά του τι ζώο


Το 2022 είναι η έτος της τίγρης σύμφωνα με το ημερολόγιο της Ανατολικής Κίνας. Το 2022, το έτος της τίγρης θα κυριαρχείται από χρώμα: μαύρος και στοιχείο: νερό.

Τίγρη σύμφωνα με το ημερολόγιο της Ανατολικής Κίνας για άλλα χρόνια:1902
Χρώμα: μαύρος
Στοιχείο: νερό
1914
Χρώμα: μπλε πράσινο
Στοιχείο: ξύλο
1926
Χρώμα: το κόκκινο
Στοιχείο: Φωτιά

Το έτος ξεκινά 13 Φεβ 1926 και τελειώνει 1 Φεβ 1927
1938
Χρώμα: κίτρινος
Στοιχείο: γη

Το έτος ξεκινά 31 Ιαν 1938 και τελειώνει 18 Φεβ 1939
1950
Χρώμα: λευκό
Στοιχείο: μέταλλο

Το έτος ξεκινά 17 Φεβ 1950 και τελειώνει 5 Φεβ 1951
1962
Χρώμα: μαύρος
Στοιχείο: νερό

Το έτος ξεκινά 5 Φεβ 1962 και τελειώνει 24 Ιαν 1963
1974
Χρώμα: μπλε πράσινο
Στοιχείο: ξύλο

Το έτος ξεκινά 23 Ιαν 1974 και τελειώνει 10 Φεβ 1975
1986
Χρώμα: το κόκκινο
Στοιχείο: Φωτιά

Το έτος ξεκινά 9 Φεβ 1986 και τελειώνει 28 Ιαν 1987
1998
Χρώμα: κίτρινος
Στοιχείο: γη

Το έτος ξεκινά 28 Ιαν 1998 και τελειώνει 15 Φεβ 1999
2010
Χρώμα: λευκό
Στοιχείο: μέταλλο

Το έτος ξεκινά 14 Φεβ 2010 και τελειώνει 2 Φεβ 2011
2022
Χρώμα: μαύρος
Στοιχείο: νερό

Το έτος ξεκινά 1 Φεβ 2022 και τελειώνει 21 Ιαν 2023
2034
Χρώμα: μπλε πράσινο
Στοιχείο: ξύλο
2046
Χρώμα: το κόκκινο
Στοιχείο: Φωτιά
2058
Χρώμα: κίτρινος
Στοιχείο: γη
2070
Χρώμα: λευκό
Στοιχείο: μέταλλο


λευκό
μέταλλο
1900

λευκό
μέταλλο
1901

μαύρος
νερό
1902

μαύρος
νερό
1903

μπλε πράσινο
ξύλο
1904

μπλε πράσινο
ξύλο
1905

το κόκκινο
Φωτιά
1906

το κόκκινο
Φωτιά
1907

κίτρινος
γη
1908

κίτρινος
γη
1909

λευκό
μέταλλο
1910

λευκό
μέταλλο
1911

μαύρος
νερό
1912

μαύρος
νερό
1913

μπλε πράσινο
ξύλο
1914

μπλε πράσινο
ξύλο
1915

το κόκκινο
Φωτιά
1916

το κόκκινο
Φωτιά
1917

κίτρινος
γη
1918

κίτρινος
γη
1919

λευκό
μέταλλο
1920

λευκό
μέταλλο
1921

μαύρος
νερό
1922

μαύρος
νερό
1923

μπλε πράσινο
ξύλο
1924

μπλε πράσινο
ξύλο
1925

το κόκκινο
Φωτιά
1926

το κόκκινο
Φωτιά
1927

κίτρινος
γη
1928

κίτρινος
γη
1929

λευκό
μέταλλο
1930

λευκό
μέταλλο
1931

μαύρος
νερό
1932

μαύρος
νερό
1933

μπλε πράσινο
ξύλο
1934

μπλε πράσινο
ξύλο
1935

το κόκκινο
Φωτιά
1936

το κόκκινο
Φωτιά
1937

κίτρινος
γη
1938

κίτρινος
γη
1939

λευκό
μέταλλο
1940

λευκό
μέταλλο
1941

μαύρος
νερό
1942

μαύρος
νερό
1943

μπλε πράσινο
ξύλο
1944

μπλε πράσινο
ξύλο
1945

το κόκκινο
Φωτιά
1946

το κόκκινο
Φωτιά
1947

κίτρινος
γη
1948

κίτρινος
γη
1949

λευκό
μέταλλο
1950

λευκό
μέταλλο
1951

μαύρος
νερό
1952

μαύρος
νερό
1953

μπλε πράσινο
ξύλο
1954

μπλε πράσινο
ξύλο
1955

το κόκκινο
Φωτιά
1956

το κόκκινο
Φωτιά
1957

κίτρινος
γη
1958

κίτρινος
γη
1959

λευκό
μέταλλο
1960

λευκό
μέταλλο
1961

μαύρος
νερό
1962

μαύρος
νερό
1963

μπλε πράσινο
ξύλο
1964

μπλε πράσινο
ξύλο
1965

το κόκκινο
Φωτιά
1966

το κόκκινο
Φωτιά
1967

κίτρινος
γη
1968

κίτρινος
γη
1969

λευκό
μέταλλο
1970

λευκό
μέταλλο
1971

μαύρος
νερό
1972

μαύρος
νερό
1973

μπλε πράσινο
ξύλο
1974

μπλε πράσινο
ξύλο
1975

το κόκκινο
Φωτιά
1976

το κόκκινο
Φωτιά
1977

κίτρινος
γη
1978

κίτρινος
γη
1979

λευκό
μέταλλο
1980

λευκό
μέταλλο
1981

μαύρος
νερό
1982

μαύρος
νερό
1983

μπλε πράσινο
ξύλο
1984

μπλε πράσινο
ξύλο
1985

το κόκκινο
Φωτιά
1986

το κόκκινο
Φωτιά
1987

κίτρινος
γη
1988

κίτρινος
γη
1989

λευκό
μέταλλο
1990

λευκό
μέταλλο
1991

μαύρος
νερό
1992

μαύρος
νερό
1993

μπλε πράσινο
ξύλο
1994

μπλε πράσινο
ξύλο
1995

το κόκκινο
Φωτιά
1996

το κόκκινο
Φωτιά
1997

κίτρινος
γη
1998

κίτρινος
γη
1999

λευκό
μέταλλο
2000

λευκό
μέταλλο
2001

μαύρος
νερό
2002

μαύρος
νερό
2003

μπλε πράσινο
ξύλο
2004

μπλε πράσινο
ξύλο
2005

το κόκκινο
Φωτιά
2006

το κόκκινο
Φωτιά
2007

κίτρινος
γη
2008

κίτρινος
γη
2009

λευκό
μέταλλο
2010

λευκό
μέταλλο
2011

μαύρος
νερό
2012

μαύρος
νερό
2013

μπλε πράσινο
ξύλο
2014

μπλε πράσινο
ξύλο
2015

το κόκκινο
Φωτιά
2016

το κόκκινο
Φωτιά
2017

κίτρινος
γη
2018

κίτρινος
γη
2019

λευκό
μέταλλο
2020

λευκό
μέταλλο
2021

μαύρος
νερό
2022

μαύρος
νερό
2023

μπλε πράσινο
ξύλο
2024

μπλε πράσινο
ξύλο
2025

το κόκκινο
Φωτιά
2026

το κόκκινο
Φωτιά
2027

κίτρινος
γη
2028

κίτρινος
γη
2029

λευκό
μέταλλο
2030

λευκό
μέταλλο
2031

μαύρος
νερό
2032

μαύρος
νερό
2033

μπλε πράσινο
ξύλο
2034

μπλε πράσινο
ξύλο
2035

το κόκκινο
Φωτιά
2036

το κόκκινο
Φωτιά
2037

κίτρινος
γη
2038

κίτρινος
γη
2039

λευκό
μέταλλο
2040

λευκό
μέταλλο
2041

μαύρος
νερό
2042

μαύρος
νερό
2043

μπλε πράσινο
ξύλο
2044

μπλε πράσινο
ξύλο
2045

το κόκκινο
Φωτιά
2046

το κόκκινο
Φωτιά
2047

κίτρινος
γη
2048

κίτρινος
γη
2049

λευκό
μέταλλο
2050

λευκό
μέταλλο
2051

μαύρος
νερό
2052

μαύρος
νερό
2053

μπλε πράσινο
ξύλο
2054

μπλε πράσινο
ξύλο
2055

το κόκκινο
Φωτιά
2056

το κόκκινο
Φωτιά
2057

κίτρινος
γη
2058

κίτρινος
γη
2059

λευκό
μέταλλο
2060

λευκό
μέταλλο
2061

μαύρος
νερό
2062

μαύρος
νερό
2063

μπλε πράσινο
ξύλο
2064

μπλε πράσινο
ξύλο
2065

το κόκκινο
Φωτιά
2066

το κόκκινο
Φωτιά
2067

κίτρινος
γη
2068

κίτρινος
γη
2069

λευκό
μέταλλο
2070

λευκό
μέταλλο
2071

μαύρος
νερό
2072

μαύρος
νερό
2073

μπλε πράσινο
ξύλο
2074

μπλε πράσινο
ξύλο
2075

το κόκκινο
Φωτιά
2076

το κόκκινο
Φωτιά
2077

κίτρινος
γη
2078

κίτρινος
γη
2079